Tags

, , , , , , , , , , ,

Stawianie plot z Winylu na plot i bramę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie poza kilkoma wypadkami.

Sztachety plastykowe na plot i furtę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów przy drogach prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plotki plastykowe na plot i furtkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji a także proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do budowy sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy planowane plotki PVC na plot i furtę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy projektowane sztachetki z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements